top of page

השירותים שלנו

סולאר
Image by Science in HD

מערכות סולאריות

"תנועת המושבים בישראל" בחרה בחברת אגס לקדם מיזם משותף להקמת מערכות סולאריות על גגות המבנים הציבוריים והפרטיים במושבים.

 

החברה פועלת מול הספקים הגדולים והאיכותיים ביותר בתחום הפאנלים, הממירים, החשמל, הקונסטרוקציה ומבצעת את כל שרשרת הדרישות בשיטת ה- Turn Key:

 

 • הכנת הצעה לביצוע הפרויקט במודלים שונים – רכישה או מימון מלא

 • בדיקת היתכנות לגג המבנה או לקרקע

 • הכנת תהליכי רישוי המערכת מול חב' החשמל (חח"י)

 • תכנון הנדסי

 • עבודות הקמה של המערכת הסולארית

 • ניהול הפרויקט בשטח

 • בדיקת איכות

 • חיבור המערכת לרשת החשמל

התייעלות אנרגטית

הפעילות המוצעת בתחום ההתייעלות, מאגדת את כלל השירותים המקצועיים תחת קורת גג אחת ומעניקה מענה וליווי מלא בכל שלבי הפרויקט, הכולל התייחסות להיבטים הניהוליים, המקצועיים, הנדסיים, כלכליים, משפטיים, סטטוטוריים - מהשלב ההתחלתי ועד לביצוע הפרויקט בפועל. המתווה מבטיח חסכון כספי גדול לאורך שנים.

 

 • ביצוע סקרי אנרגיה במתווה משרד התשתיות והאנרגיה

 • מתן שירותי "ממונה אנרגיה" לפי חוק

 • סקר מיפוי תאורת רחובות ברשות העירונית

 • ביצוע סקר ראשוני וסקרי עומק לאיתור פוטנציאל החיסכון וההתייעלות האנרגטית

 • בדיקה ובקרה של חשבונות החשמל

 • פתרון מוכלל בתהליך ההתייעלות והחיסכון בחשמל – ייעוץ, ליווי, ניהול, ביצוע ופיקוח

 • כתיבת מכרזים

Image by israel palacio
התייעלות
סקר
Image by NASA

סקר אנרגיה

סקר אנרגיה הינו תהליך שיטתי ומובנה למיפוי צריכת כלל האנרגיה של הארגון אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של המערכות ותשתיות האנרגיה המרכזיות, כמפורט:

 

 • מערכות קירור ומיזוג אוויר: מזגנים, צ'ילרים

 • מערכות חום וקיטור: חימום מים, תנורים

 • מערכות אויר דחוס  

 • מערכות תאורה: פנימית וחיצונית

 • מערכות מחשוב

 • מנועים

 • משאבות

 

הסקר מבוצע ע"י טכנאים ומהנדסים מקצועיים לכל תחום ובעלי ניסיון, תוך שימוש בכלי ניטור ובקרה למדידת צריכת האנרגיה.
 

עם השלמת איסוף המידע הנחוץ, אנו מכינים דו"ח מפורט לסקר, הכולל המלצות מעשיות ותכליתיות לצורך מימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה, תוך הצגת תכנית להתייעלות וחיסכון ויצוינו פרמטרים

של כדאיות כלכלית וזמן ההחזר על ההשקעה (ROI).

 

לחברת אגס ידע מקצועי וניסיון רב ומבצעת מזה למעלה מ- 12 שנים סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים ומוסדות – ראו רשימת לקוחות מפורטת.

 

חברת אגס נמנית על החברות המומלצות על ידי משרד התשתיות ואנרגיה לביצוע סקרי אנרגיה במתווה הנדרש על ידו.

 

שלבי ביצוע סקר אנרגיה והגשתו על פי מתווה משרד האנרגיה:

 

 • סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון

 • איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות

 • ניתוח ועיבוד הנתונים לכלל דוח ריכוזי

 • המלצות על מגוון פתרונות אופרטיביים ועל בחירת הטכנולוגיה המתאימה

 • מדדים פיננסיים, כגון, היקף ההשקעה בפרויקט וזמן ההחזר (ROI).

 

מי ומדוע יש צורך בסקר אנרגיה?

 

יש להדגיש שמתוקף התקנות, גופים שצריכת האנרגיה שלהם גדולה, מחויבים בביצוע סקר זה.

על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט-22018 , מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 1,250 טון שווה ערך נפט) לבצע מדי 5  שנים סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות האנרגיה ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד.

 

אנו ממליצים לצרכני אנרגיה שאינם מחויבים בדיווח למשרד האנרגיה אך מעוניינים לחסוך בהוצאות האנרגיה ולהתייעל, לבדוק היתכנות לסקר זה ואת גודל החיסכון הצפוי ממהלך זה.

 

1,250 טון שווה ערך נפט = KW 4,500,00 חשמל = כ-2,000,000

שירות ממונה אנרגיה

על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט (טשע"נ) בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינה של ועדת מומחים.

תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים:

 • בדיקה של פעולה תקינה יעילה וחסכונית של מערכות הארגון ומניעת בזבוז אנרגיה

 • פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מרבית של המתקנים והתהליכים

 • מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק

 • מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר

 • התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים

 • ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה ובדיקות נוספות

 • ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים

 • המלצה על פעולות לשימור אנרגיה וקידום יישומן

 • הכנת דו"ח צריכת אנרגיה שנתית ודיווח שנתי למשרד האנרגיה בהתאם לתקנה המחייבת

 • הדרכה והשתלמויות עובדים והכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה

  

260 גרם מזו"ט = 1KW חשמל

 

300 טון שווה ערך נפט = KW 1,153,846  חשמל = כ- 500,000 ₪

 

"מפעל צרכן" יגיש לממונה במשרד האנרגיה דו"ח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדוח יוגש בכל שנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת לתקופת הדיווח.

 

חברת אגס תשמח לסייע במילוי והגשת דוח הצריכה השנתית למשרד האנרגיה.

Image by Science in HD
ממונה
Image by Filip Mroz

בדיקת יעילות אנרגטית של יחידות קירור (צ'ילרים)

חברת אגס פאואר בע"מ מבצעת בדיקות יעילות אנרגטית של יחידות קירור (צ'ילרים) ע"י צוות מהנדסי מיזוג אויר בוחנים מוסמכים, שהינם מומחים עתירי ניסיון שביצעו מאות בדיקות במתקנים שונים ברחבי הארץ.

 

הבדיקה נעשית בהתאם לתקנות משרד האנרגיה (להלן קישור רלוונטי):

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013

 

בהתאם לתקנות:

 • חובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה שנה לאחר יום תחילה הפעלת המערכת

 • חובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 עד 249 טון קירור שלוש שנים מיום תחילה הפעלת המערכת

 

הבדיקה כוללת:

 • דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים, שתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים

 • בדיקת מקדם יעילות (COP - Coefficient Of Performance), המבטא את היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים, כפי שחושב לפי התקן (ראה תרשים למטה)

 • חוות דעת טכנית על מצב יחידת הקירור ומערכת החשמל

 • איתור הפוטנציאל לחסכון

 • הצגת האפשרויות לשיפור המצב, כולל השקעות נדרשות וחישובים של החזר ההשקה (ROI)

 • העברת תוצאות הבדיקה למשרד האנרגיה והמים

תרשים המדגים חישוב מערכת קירור מים (צ'ילרים):

צ'ילרים

בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה

חברת אגס פאואר בע"מ מבצעת בדיקות נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה ע"י צוות מהנדסים בודקי מתקני שאיבה המוסמכים ע"י משרד האנרגיה. בודקים אלו הינם עתירי ניסיון שביצעו מאות בדיקות במתקנים שונים ברחבי הארץ.

 

הבדיקה נעשית בהתאם לתקנות משרד האנרגיה והמים (להלן קישור רלוונטי): תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004

 

בהתאם לתקנות:

 • כל ארגון שיש ברשותו משאבות מים הצורכות חשמל בהיקף של 150 קוט"ש ומעלה לשנה, מחויב לבצע בדיקת נצילות לכל משאבה אחת ל- 30 חודשים (שנתיים וחצי) או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר

 

הבדיקה כוללת:

 • מדידות: ספיקה, צריכת חשמל, מהירות וחישוב נצילות מתקני השאיבה

 • חוות דעת טכנית על מצב מיתקן השאיבה הכוללת: נצילות רצויה, הפסדי אנרגיה

 • המלצות לשיפור נצילות מיתקן השאיבה, השקעות נדרשות וחישובים של החזר ההשקה (ROI)

 • העברת תוצאות הבדיקה למשרד האנרגיה והמים

תרשים המדגים בדיקת יעילות משאבה:

Image by Samuel Sianipar
שאיבה
bottom of page