top of page

אודות

Image by Chelsea

חברת אגס פאואר הוקמה בשנת 2000 במטרה לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת ופועלת בשני תחומים, תחום האנרגיה הסולארית ותחום ההתייעלות האנרגטית והחיסכון בחשמל, תוך התחשבות בקידום סביבה ירוקה והפחתת הזיהום הסביבתי, ובל נשכח - גם הדולר הוא ירוק.

החברה הינה קבלן נותן שירותים, ממונה אנרגיה וסוקר אנרגיה מורשה מטעם משרד האנרגיה ובעלת ניסיון רב בניהול וביצוע פרויקטים בתחומים אלה.
 

חברתנו מעניקה את שירותיה לכלל המגזרים במשק, ובכלל זה, מפעלי תעשייה, גופים מוסדיים/ציבוריים, מוסדות חינוך, מושבים וקיבוצים, מבני משרדים, משרדי ממשלה, בתי מלון, ורשויות במגזר המוניציפלי (עירוני).

 

תחומי פעילות החברה בתחום האנרגיה הסולארית:

"תנועת המושבים בישראל" בחרה בחברת אגס לקדם מיזם משותף להקמת מערכות סולאריות על גגות המבנים הציבוריים והפרטיים במושבים.

 

החברה פועלת מול הספקים הגדולים והאיכותיים ביותר בתחום הפאנלים, הממירים, החשמל, הקונסטרוקציה ומבצעת את כל שרשרת הדרישות בשיטת ה-Turn Key:

 

 • הכנת הצעה לביצוע הפרויקט במודלים שונים – רכישה או מימון מלא

 • בדיקת היתכנות לגג המבנה או לקרקע

 • הכנת תהליכי רישוי המערכת מול חב' החשמל (חח"י)

 • תכנון הנדסי

 • עבודות הקמה של המערכת הסולארית

 • ניהול הפרויקט בשטח

 • בדיקת איכות

 • חיבור המערכת לרשת החשמל

 • תחזוקת המערכת

 

 

תחומי פעילות החברה בתחום ההתייעלות:

הפעילות המוצעת בתחום ההתייעלות, מאגדת את כלל השירותים המקצועיים תחת קורת גג אחת ומעניקה מענה וליווי מלא בכל שלבי הפרויקט, הכולל התייחסות להיבטים הניהוליים, המקצועיים, הנדסיים, כלכליים, משפטיים, סטטוטוריים - מהשלב ההתחלתי ועד לביצוע הפרויקט בפועל. המתווה מבטיח חסכון כספי גדול לאורך שנים.

 

 • ביצוע סקרי אנרגיה במתווה משרד התשתיות והאנרגיה

 • מתן שירותי "ממונה אנרגיה" לפי חוק

 • סקר מיפוי תאורת רחובות ברשות העירונית

 • ביצוע סקר ראשוני וסקרי עומק לאיתור פוטנציאל החיסכון וההתייעלות האנרגטית

 • בדיקה ובקרה של חשבונות החשמל

 • פתרון מוכלל בתהליך ההתייעלות והחיסכון בחשמל - ייעוץ וניהול

 • כתיבת מכרזים לקבלני ביצוע

 • פיקוח

bottom of page