top of page

אגירת אנרגיה

Image by American Public Power Associati
עיצוב ללא שם.jpg

מהי אגירת אנרגיה?

בהליך אגירת אנרגיה, מתבצעת המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה בצורות שונות, המאוחסנת במתקן האגירה. האנרגיה המאוחסנת במתקן האגירה נפרקת בחזרה לאנרגיה חשמלית בעת הצורך.

מה שמבחין בין מתקני אגירה שונים הוא אופן אגירת האנרגיה שאוחסנה ותכונותיה.

יישומים אפשריים לאגירת אנרגיה

  • היבט ביטחוני - סיוע בשיפור תפקוד מערכת החשמל לאחר פגיעה

  • מיקסום כושר הייצור - הרחבת השימוש במתקני ייצור קיימים

  • מיקום וצמצום קווי ההולכה - הקטנת רשת הולכה והגדלת מיקום אתרי ייצור חשמל חדשים

  • וויסות המתח - מתקן אגירה באזור מסוים יכול לסייע בייצוב המתח

  • וויסות התדר - שמירה בזמן אמת על האיזון בין סך ההספק המיוצר לבין סך ההספק הנצרך

עיצוב ללא שם (1).jpg
עיצוב ללא שם (2).jpg

אגירה ביתית

 

כיום יותר חשמל מגיע ממקורות מתחדשים כמו השמש והרוח. חלקנו אף מייצרים את

החשמל בעצמנו באמצעות התקנה של פאנלים סולריים PV על הגג. על ידי התקנת מערכת אגירת אנרגיה סולארית למבני מגורים, משק הבית שלכם מסוגל להשתמש באנרגיה טבעית מהשמש בעת הצורך-בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הערב.

היתרונות של יחידת אגירת האנרגיה כוללים צמצום טביעת הרגל של פחמן בביתך, חיסכון בחשבונות חשמל, עצמאות מוגברת ברשת החשמל ואבטחת אנרגיה משופרת.

באמצעות מערכת  אגירת אנרגיה, אתה יכול לטעון את המכונית החשמלית שלך עם אנרגיה נקייה שנוצרת בעצמה ולהימנע מטעינה בזמני ביקוש גבוהים כמו גם מתעריפים גבוהים.

מערכות אגירת אנרגיה ביתיות מבטיחות שימוש באנרגיה נקייה ומתחדשת בזמנים של ביקוש שיא.

מן העתונות

bottom of page