Image by American Public Power Associati

אגס פאואר בע"מ מובילה מעל 15 שנה

את התחומים הבאים:

מערכות אנרגיה סולארית במגזר המסחרי ובמושבים

יזום, תכנון, הכנת תיק להגשה, מימון, התקנה ותחזוקה

ייעוץ בהתייעלות אנרגטית

סקרי אנרגיה, בדיקות נצילות, הורדת עלויות וחסכון בחשמל, לווי וניהול במסגרת פתרון מוכלל

"ספק שרותי אנרגיה" מאושר ע"י משרד האנרגיה

!חיסכון ענק מתחיל בצעד קטן

מערכות אנרגיה סולארית (P.V)

"תנועת המושבים בישראל" בחרה בחברת אגס פאואר לקדם מיזם משותף להקמת מערכות סולאריות על גגות המבנים הציבוריים והפרטיים במושבים במודלים שונים, כולל במימון מלא – ראו פרטים להלן

התייעלות אנרגטית 

הפעילות המוצעת בתחום ההתייעלות, מאגדת את כלל השירותים הטכנו-כלכליים תחת קורת גג אחת ומעניקה מענה וליווי מלא בכל שלבי הפרויקט, הכולל התייחסות להיבטים הניהוליים, המקצועיים, הנדסיים והכלכליים – משלב המיפוי ואיסוף המידע המצוי ועד לתכנון וביצוע הפרויקט בפועל. המתווה מבטיח חסכון כספי גדול לאורך שנים. – ראו פרטים להלן

Image by Mariana Proença

למה אגס פאואר?

  • החברה שנבחרה ע"י "תנועת המושבים" להקמת מערכות על גגות מבני הציבור בעשרות מושבים –          ע"י בניית מודלים ייחודיים שונים של מימון ותשלום שכירות - ראו פירוט בהמשך

  • החברה שלה ניסיון רב במתן שירות להקמת מערכת סולארית בשיטת המימון המלא: אנו נלווה אתכם    לאורך כל תהליך ההקמה ועד החיבור למערכת החשמל וזאת ללא כל הוצאה כספית 

  • חברתנו רשומה כקבלן נותן שירותים רשום ומאושר ע"י משרד האנרגיה 

  • צוות מקצועי ומיומן, הכולל צוות מהנדסי חשמל מנוסים בתחומים רבים

  • ניסיון המקנה לחברה ידע מצטבר רב, כגון:

    • ניסיון בעבודה מול חברת החשמל ומשרד האנרגיה

    • ניסיון וסיפורי הצלחה רבים בהשגת מענקים כספיים לביצוע התייעלות אנרגטית

כתבו עלינו ב-"דה מרקר"

הפרויקטים שלנו