03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


מאמרים, תעודות ותמונות:

התייעלות אנרגטית במגזר המוניציפאלי

נכון לשנת 2012, כ-45% מהחשמל הנצרך במגזר הרשויות המקומיות משמש להפעלת מערכות תאורת חוץ: תאורת רחובות, הארת שטחים ציבוריים ורמזורים. על-פי נתוני המרכז לשלטון מקומי, פוטנציאל ההתייעלות בצריכת חשמל מתאורת חוץ נאמד בכ-30% לשנה.

בשנת 2009 צריכת החשמל במגזר הרשויות מקומיות עמדה על כ-2.5 מיליארד קילוואט/שעה, המהווה כ-15% מצריכת האנרגיה בסקטור הציבורי-מסחרי, וכ-5% מצריכת החשמל במשק. על-פי התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, "ההנחה הינה כי שיעור הגידול השנתי בצריכת החשמל ברשויות המקומיות דומה לשיעור הגידול השנתי בצריכת החשמל במגזר המסחרי-ציבורי, ומסתכם בכ-6% בשנה... ללא ביצוע פעילות התייעלות אנרגטית, עתידה סך צריכת החשמל ברשויות המקומיות להוות כ-7-6% מסך צריכת החשמל במשק בשנת 2020".


התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות המקומיות:

כאמור, כ-45% מהחשמל הנצרך במגזר הרשויות המקומיות בישראל משמש להפעלת מערכות תאורה: תאורת רחובות, הארת שטחים ציבוריים ורמזורים. בנוסף, על-פי סקרים שערכו ערי פורום ה-15 במסגרת התחייבותן להפחתת 20% מגזי החממה שהן פולטות עד לשנת 2020 ("אמנת האקלים"), בממוצע, 21.7% מפליטות גזי החממה של מגזר הרשות (כלומר הפליטות הנובעות מפעולות הרשות המקומית עצמה ולא מפעולות התושבים) נובעות מצריכת חשמל עבור הארת המרחב הציבורי והרמזורים .[1]

על-פי נתוני המרכז לשלטון מקומי, פוטנציאל ההתייעלות בצריכת חשמל מתאורת חוץ נאמד בהערכה שמרנית ב-30% לשנה, ויכול להיות מושג בפרק זמן קצר של בין 5-2 שנים.[2]


קיימים אמצעים שונים להתייעלות אנרגטית בתאורת חוץ. אלו כוללים בין השאר [3]:

שדרוג מערכות התאורה ומעבר מנורות ליבון בזבזניות לנורות חסכוניות יותר מסוג CFL, LED או אינדוקציה. על אף שנורות LED ואינדוקציה בתאורת רחוב הן טכנולוגיות יחסית חדשות, הן מיושמות בערים שונות בעולם, וראוי לבחון את אופן היישום ואת מידת יעילותן בערים בהן הותקנו.
החלפת הנורות ברמזורים לנורות מסוג LED. ערים רבות בעולם (דוגמת לונדון וניו-יורק) ערכו פרויקטים נרחבים של החלפת הנורות ברמזורים. על-אף עלותה הגבוהה של הנורה, זמן החזר ההשקעה הוא יחסית נמוך ועומד על כ-3-2 שנים. המעבר לנורות LED ברמזורים חוסך גם חלק ניכר מעלויות התפעול והתחזוקה של הרמזורים.
טיפול במרכזיות תאורה (התקנת מערכות שעון אסטרונומי- השולטות על הדלקה וכיבוי של תאורת הרחוב בדיוק רב, התקנת מערכות לעמעום התאורה, התקנת משנקים אלקטרוניים).

הפחתת ערכי עוצמת ההארה ברחובות. על-פי גורמים שונים, רשויות מקומיות בישראל דורשות לעתים מהמתכננים לתכנן תאורת יתר, הגבוהה לפעמים פי 5-4 מהדרוש על-פי התקן, על מנת ליצור תחושת יוקרה ברחוב, או בשל שימוש בתאורה דקורטיבית שאינה חיונית, המאירה בין השאר אל תוך הבניינים, ולא רק את המרחב הציבורי. מנגד, יש אזורים אשר אינם מוארים דיים.


כפועל יוצא מהאמור מעלה, מציעה חברת אגס פאואר את השירותים הבאים:


  סקרי אנרגיה (הצגת נתוני צריכה וניתוח עלויות) והמלצות להתייעלות אנרגטית לחיסכון
  
הכנת המכרז לביצוע פרויקט ההתייעלות בפועל
  הגשה וסיוע לקבלת מענקים מהמשרד להגנת הסביבה
  סיוע בגיוס מימון לביצוע הפרויקטים


חברתנו מתמחה בחיסכון בתחומים הבאים :

  תאורת רחוב, גנים ושטחי ציבור                                        
  מבני ציבור (חסכון בתאורה ובמיזוג)                 
  מערכות מחשבים
  תמרורים שונים (סולארי)
  מערכות שאיבה וביוב
  תאורת שילוט
[1] פורום ה-15, תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים, תאריך כניסה: 9 בפברואר 2012.
[2] המרכז לשלטון מקומי, תכנית לאומית להתייעלות בתאורת חוץ-הצעת מרכז השלטון המקומי, 12 בינואר 2012.
[3] מוסד שמואל נאמן למחקר ומדיניות לאומית, סיכום והמלצות דיון פורום האנרגיה מס' 19: חיסכון באנרגיה במערכות תאורה, 6 בדצמבר 2010.Your Company Slogan