03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
 סקר לאיתור פוטנציאל לשימור האנרגיה-סקר 5 שנתי:
 

על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות 

של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים

 

עדכון הסקר- בתום שנה מההגשה ובכל שנה ואילך, נדרש לעדכן את צריכת האנרגיה והאנרגיה הסגולית בסיכום שנתי

.(אנרגיה סגולית צריכת האנרגיה ליחידת מוצר או לגורם מאפיין (למשל: צריכת חשמל לק"ג מוצר, צריכת סולר לכמות אנשים

 

 

לביצוע סקרי אנרגיה קיימת תכלית נוספת בכך שהם משמשים כלי חשוב והכרחי בפני מקבלי ההחלטות לפני שניגשים לביצוע

פרויקט של חיסכון בחשמל ואנרגיה. באמצעות ממצאי הסקר ניתן לבחון אלו צרכני חשמל הנם בזבזניים ואלו דרכים וטכנולוגיות כדאי וצריך ליישם בארגון על מנת לחסוך בחשמל.

חלקו השני של סקר האנרגיה הוא הצגת הדרכים להתייעלות אנרגטית והחיסכון בחשבון החשמל, מהי ההשקעה הנדרש 

האמצעים לחיסכון, שיטות הניטור והמדידה, אחוזי החיסכון הצפויים, ההחזר על ההשקעה הצפויה (ROI) ודרכי היישום בשטח

 

260 גרם מזו"ט =1KW חשמל

 

 

 

2000 טון שווה ערך  נפט = 7,692,307KW חשמל = כ- 3,000,000 ש"ח 

 

 

  

 
 

Your Company Slogan