03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:

בקרת צריכה והוצאות חשמל

 

כאשר לארגון יש הוצאות גבוהות של חשבונות חשמל ו/או מים,  נושא המעקב הינו מהמציאות ודורש בקרה ע"י ייעוץ וליווי מקצוע 

      

צריכת החשמל בארגונים מחויבת בתעו"ז וברוב המקרים חשבונות החשמל אינם על פי ימי עבודה בפועל ולכן בדיקה מקיפה ונכונה שלהם אינה פשוטה. בנוסף, ארגונים מחויבים ע"י ספק המים שלהם (מקורות או הרשות המקומית) בתעריפים שיש לבדוק

את תוקפם

 

לחברת אגס פאואר מערכת ממוחשבת לניהול שוטף של חשבונות החשמל, המערכת מבצעת:

 

     קליטה ניהול והצגה שוטפת של חשבונות החשמל.

     בדיקת חיובים בפועל ובדיקת נכונות של חשבונות מבוססי הערכה.

     נתונים מצטברים והשוואות בין שנים קודמות.

     איתור וטיפול בנתונים חריגים.

     בדיקה והמלצה באשר לתעריפים שעל פיהם מחויב הלקוח.

     טיפול בקבלת החזרים מחברת החשמל.

     איתור וריכוז המתקנים המחויבים בקנסות בשל מקדם הספק נמוך ומתן המלצות לביטול הקנסות.

 

 

על פי תקנות מקורות אנרגיה כל מפעל שהצריכה השנתית הכוללת שלו עולה על מיליון קוט"ש (כחצי מיליון ₪),

חייב להתקין מונה ולנטר את הצריכה של צרכני החשמל באופן פרטני.

 

תועלות מערכת הניטור

 

המערכת מסייעת בבקרה לאורך כל תהליך ההתייעלות כמפורט:

 

 כלי אבחוני לזיהוי צרכני אנרגיה משמעותיים.

 זיהוי והתרעה על צריכה חריגה בארגון.

 יצירת רמת מודעות שוטפת, בשימוש במשאב האנרגיה, שהינה הכרחית עבור צמצום צריכת האנרגיה.

 מחוללת צמצום בצריכת האנרגיה רק כתוצאה מהיותה כלי פיקוח ובקרה.

 תומכת בתהליך הטמעת שינוי תרבות צריכת האנרגיה בארגון והפיכתה לאורח חיים שגרתי.

 תומכת בהחלטות ניהול אחראי של האנרגיה לאורך כל תהליך ההתייעלות האנרגטית, החל בשלב האבחון,

    ההטמעה, שימור ושיפור החיסכון.

 שליטה על המאזן האנרגטי שבאחריות  הממונה על האנרגיה.

 קבלת מידע בזמן אמת על הנעשה במבנה מכל מקום בעולם.

 הצגה גרפית השוואתית להמחשת עלויות החשמל לכל עובד בארגון , תוך התאמה פרטנית לצורכי הלקוח.

    מדד למידת ההתייעלות.

 ניתוח כדאיות הפעילות בשעות היממה השונות על פי תעריפי האנרגיה.

  

 

 

 

 

דוגמא לבדיקת היתכנות כלכלית להחלפה ושדרוג של כ-2000 ג"ת מסוגים שונים לתאורת LED
(הדוגמא להמחשה בלבד)


 

 
Your Company Slogan