03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
 
  סקרי אנרגיה:

  כללי:


על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג – 1993, כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה (חשמל ודלקים) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים.

בכל ארגון, מוסד ומפעל קיים פוטנציאל גדול לחיסכון בחשמל ואנרגיה (דלק וגז) כפועל יוצא של מערכות ישנות, חוסר התאמה של המערכות והפעלה לא נכונה המביאים לידי בזבוז של חשמל ואנרגיה.
לביצוע סקרי אנרגיה קיימת תכלית נוספת והיא, כלי חשוב והכרחי לפני שניגשים לביצוע פרויקט של חיסכון בחשמל ואנרגיה. הנתונים המתקבלים מביצוע סקרי האנרגיה משמשים כלי בידי מקבלי ההחלטות. באמצעות ממצאי הסקר ניתן לבחון אלו צרכני חשמל הינם בזבזניים וזוללי חשמל ואלו דרכים וטכנולוגיות כדאי וצריך ליישם בארגון על מנת לחסוך בחשמל.
חלקו השני של סקר האנרגיה הוא הצגת הדרכים להתייעלות אנרגטית והחיסכון בחשבון החשמל, מהי ההשקעה הנדרשת,       האמצעים לחיסכון, שיטות הניטור והמדידה, אחוזי החיסכון הצפויים, ההחזר על ההשקעה הצפויה (ROI) ודרכי היישום בשטח.


 
   סקר מאור רחובות:

יערך סקר מיפוי "מצב קיים" אשר יכלול את הפעילויות הבאות:

  זיהוי וספירת מספר גופי התאורה ברמה פרטנית "עמוד-עמוד".
  רישום סוג גוף התאורה והספק הנורה.
  מיקום גוף התאורה ברמת קואורדינטות GPS.
  רישום נתונים על המרכזיות.
  מיקום המרכזיות ברמת קואורדינטות GPS.
  גובה עמוד התאורה ומצבו והמרחק בין העמודים.
  סוג הכביש הקיים ומס' הנתיבים.
  הכנת קובץ למערכת GIS – למרכזיות ולעמודי התאורה ברמה פרטנית.


  סקר במבני הציבור:

יערך סקר מיפוי "מצב קיים" אשר יכלול את הפעילויות הבאות:

  תיאור צרכני החשמל ואבחון התפלגות הצריכה לאיתור צרכנים בזבזני אנרגיה.
  בדיקת חשבון החשמל לפי צרכנים.
  חישוב כדאיות טכנו–כלכלית ליישום ההמלצות, הכולל זמן ההחזר על ההשקעה.
  מדדים ליעילות צריכת החשמל.
  פתרונות מוצעים והערכת עלותם.


  סקר גגות להקמת מערכת סולארית:

במסגרת הסדרת "מונה נטו" לייצור חשמל, סדר הפעולות העקרוני להקמת מתקן סולארי הוא פשוט וקצר:


  סקר מקצועי לאיתור כל המבנים הרלוונטיים וביקור פיסי בכל אחד מהם.
  בדיקת התכניות וההיתרים הנדרשים.
  בחינת הספק המערכת המתאימה לצריכת החשמל של המבנה.
  בחינת הצדק כלכלי להקמה
  בחינת האפשרויות השונות לקבלת מימון במידת הצורך.


 
 בקשה לקבלת מענקים:

  הכנת המסמכים הדרושים ע"י המשרדים השונים (התמ"ת, הגנת הסביבה, התשתיות) והגשתם.
  מעקב רצוף מול הגורמים במשרד הרלוונטי ומענה על שאלותיהם.חברת אגס הגישה בקשה לקבלת מענק ממשרד התמ"ת עבור עיריית עכו -ראו אישור הזכייה בגובה של כ-1.5 מליון ש"ח ניתוח טכנו-כלכלי של הממצאים:

על בסיס ממצאי הסקר, יוכן הדו"ח הטכנו-כלכלי אשר יכלול את הפרמטרים הבאים:

  
בחירת הטכנולוגיה המתאימה על סמך קריטריונים מקצועיים, איכותיים, עלויות ואחוז החיסכון.
  מדדים פיננסיים כגון היקף ההשקעה בפרויקט וזמן ההחזר עליה.
     
ניתוח המודל הכדאי ביותר:


  חלוקה מתוך החיסכון לאורך תקופת ההתקשרות (B.O.T)
  עסקת רכישה. 
Your Company Slogan