03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
 
 

 
 
 

 דו"ח צריכת אנרגיה שנתית:

 

סעיף 4 לתקנות מקורות האנרגיה (פיקוח על  יעילות צריכת האנרגיה) קובע כי "מפעל צרכן" - כהגדרתו בתקנה - יגיש לממונה

 

במשרד האנרגיה והמים דוח על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. הדוח יוגש בכל שנה עד

 

לתאריך 31 במרס של השנה העוקבת לתקופת הדיווח. חברת אגס תכין עבורכם את הדוח להגשה למשרד התשתיות.

 

 

 

260 גרם מזו"ט = 1KW חשמל

 

 

300 טון שווה ערך נפט = 1,153,846KW חשמל = כ- 500,000 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

Your Company Slogan