03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


השירות שאנו מציעים:
 שירות ממונה אנרגיה:

על פי  תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), חייב כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט (טשע"נ) בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינה של ועדת מומחים.

תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים -  פעולה תקינה יעילה וחסכונית של מערכות הארגון, מניעת בזבוז אנרגיה, פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מרבית של המתקנים והתהליכים, מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק, מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר, התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים, ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה ובדיקות נוספות, ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים, המלצה על פעולות לשימור אנרגיה וקידום יישומן, הדרכה והשתלמויות עובדים והכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

 

 

 

 

 

 

260 גרם מזו"ט = 1KW חשמל  

 

 

300 טון שווה ערך נפט = 1,153,846KW חשמל = כ- 500,000 ש"ח

Your Company Slogan