03-6128333​

מיזם לניהול מערכתי בהתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשבון החשמל 

 


מערכת סולארית:
השירותים הניתנים על ידנו:

 ייעוץ מערכתי לפרויקט: הנדסי, רגולטורי, כלכלי
 בחינה טכנו כלכלית של הפרויקט והצגת סיכונים ואתגרים
סקר נכסים ומבנים המתאימים לביצוע הפרויקט
הגשת תיקים לוועדה המקומית עד לקבלת היתרי בנייה
 פתיחת הזמנת חיבור בחברת החשמל ותיאומים טכניים 
ניהול וכתיבת מכרז לבחירת קבלן, ייעוץ לוועדת המכרזים
גיבוש הסכם ההתקשרות וחוזה התחזוקה מול הקבלן
ניהול וליווי פרויקט ההקמה בפועל, פיקוח הנדסי על הקבלן
הסדרת "מונה נטו" – עתיד ללא חשבונות חשמל

הסדרת מונה נטו שאושרה לאחרונה ע"י רשות החשמל, תאפשר לחיות בעולם ללא חשבונות חשמל !!

הסדרת "מונה נטו" מציגה לראשונה רפורמה שתאפשר לכל צרכן להפוך ליצרן חשמל פרטי לצריכה עצמית, ללא עלות עודפת למשק . עולם בו הצרכנים אינם תלויים עוד במקורות לייצור חשמל חיצוניים, בו לכל ארגון או מוסד ציבורי תהיה מוצבת על הגג תחנת כוח פרטית אשר תייצר עבורו את החשמל אותו הוא צורך.

ההסדרה מבוססת בראש ובראשונה על תעריף החשמל שמשלם הצרכן עבור צריכתו העצמית שכן הקמת מתקן סולארי יוצרת חיסכון בחשמל הנצרך מהרשת. ייחודה של ההסדרה הוא בפשטותה ובהתאמתה לצרכני חשמל בלבד.
עקרונות ההסדרה:

ההסדרה מאפשרת מנגנון ניהול חכם של עודפים בין ייצור לצריכה, כך שבסוף כל תקופת חשבון יבוצע קיזוז  בין השניים
יכולת לייצר אנרגיה ללא כל מגבלה בזמן ובהתאם למגבלות טכנולוגיות בלבד.
קיבוע מחירי החשמל לתקופה של 25 שנים!
צמצום משמעותי של הליכי הרישוי והאילוצים הרגולטוריים תוך היכולת לקבל אישור מיידי להקמת מתקן סולארי.
 ההסדרה מיועדת למתקנים של עד 5 מגה ואט לצרכן וללא צורך בקבלת רישיון ייצור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Company Slogan